Atoomfysic: Elektronenschil, Ionisatiepotentiaal, Atoomstraal, Covalente Straal, Spectraalanalyse, Atoomspectroscopie, Röntgenbuis

Voorkant
General Books, 2011 - 26 pagina's
0 Recensies
Bron: Wikipedia. Pagina's: 25. Hoofdstukken: Elektronenschil, Ionisatiepotentiaal, Atoomstraal, Covalente straal, Spectraalanalyse, Atoomspectroscopie, R ntgenbuis, Atomaire absorptiespectrometrie, R ntgenfluorescentiespectrometrie, Atomaire-emissiespectrometrie, Atoommodel van Bohr, Spectraallijn, Valentie-elektron, Orbitaal, Rydberg-formule, Energieniveau, Auger-elektronspectroscopie, Elektronspinresonantie, Absorptielijn, Bohrmagneton, Aangeslagen elektron, Wet van Moseley, Bohrstraal, Atoommodel van Sommerfeld, Atoommodel van Thomson, Verstrooiing van Rutherford, Emissielijn, Zwaaratoommethode, Remstraling, Effectieve kernlading, Arie Andries Kruithof, Gestimuleerde emissie, Positronium. Uittreksel: Atomaire absorptiespectrometrie is een analyse techniek die berust op de absorptie van elektromagnetische straling door atomen. Een monster wordt in een vlam geatomiseerd. Vervolgens wordt er met een lamp licht in de vlam gestraald. Het ingestraalde licht wordt geabsorbeerd door de atomen in de vlam. De mate van absorptie wordt bepaald door de concentratie atomen in de vlam en dus ook bij de concentratie atomen in het monster. Met deze techniek worden metaalatomen gemeten. De grootte-orde waarin metalen gemeten kunnen worden ligt in de orde van ppm, dat wil zeggen mg/liter of ?g/ml. Met behulp van speciale technieken is ook het meetbereik van ppb, dat wil zeggen ?g/l of ng/ml, nog bruikbaar. Blokschema AASDe spleet, die het golflengte-gebied dat de detector bereikt en die zich tussen de monochromator en de detector bevindt, is niet aangegeven. Voor AAS-metingen wordt van een speciale lamp gebruikgemaakt. UV/Vis spectrum in een oplossingIn een oplossing zijn ionen altijd door een groot aantal oplosmiddelmoleculen omringd. De oplosmiddelmoleculen bewegen ten opzichte van het ion, waardoor eigenlijk elk ion in de oplossing uniek is. Het gevolg is dat de golflengte (dat komt overeen met de kleur) van het geabsorbeerde licht per ion een klein beetje van het gemiddelde...

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Bibliografische gegevens